About

About us

Vietcorp – Công ty Cổ phần KT-TM-DV Kỹ Nghệ Việt – thành lập vào năm 2004, hoạt động chuyên ngành Cơ Điện Lạnh (M&E), đã được các Chủ đầu tư là các công ty đa quốc gia cũng như các công ty trong nước đánh giá cao qua các công trình dân dụng và công nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi sáng tạo

Là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đã luôn luôn làm việc để phát triển các công nghệ tiên tiến và các phương pháp sáng tạo.

Trung thực và tin cậy

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi được lựa chọn đặc biệt cho từng khách hàng, và họ được đào tạo rất cao, sử dụng sự khéo léo để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Chúng tôi luôn cải thiện

Chúng tôi phấn đấu để đáp ứng các nhu cầu của thế giới ngày nay mà không gây nguy hiểm cho các nhu cầu của thế giới ngày mai.

Thông tin nhà thầu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Nguồn nhân lực

Nguồn lực bao gồm các đội thi công chuyên nghiệp trong đó bao gồm đội ngũ quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, kỹ sư, chuyên gia, quản lý ATLĐ, giám sát, nhân viên kỹ thuật.

Chính sách nhân sự của chúng tôi là chính sách thu hút nguồn nhân lực và phát triển thông qua việc đào tạo, Vietcorp cung cấp môi trường làm việc tốt để phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên đối với sự phát triển bền vững.

Nhân sự bao gồm: 83 kỹ sư, 16 kỹ sư an toàn và 280 công nhân lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm

  • Công Nhân 65%

  • Nhân Viên Văn Phòng 12%

  • Kĩ Sư 23%

Chính sách chất lượng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

Chính sách bảo vệ môi trường

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

Thành tựu

CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ QUỐC TẾ ĐỘC LẬP

CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ QUỐC TẾ ĐỘC LẬP

Video

The Arena

Westin resort & Spa Cam Ranh

Republic Plaza

Centum Wealth

Van Hanh Mall

Album

Album name 01

Album name 01

Album name 02

Album name 02

https://vietcorpvn.com/
https://vietcorpvn.com/catalog/view/theme/